NO a les altes injustificades, SI a un tracte digne de les persones malaltes!
Uneix-te a la Plataforma contra els Abusos de l'ICAM i l'INSS!

dissabte, 19 de març de 2016

Punts aprovats en el Parlament sobre el debat d'emergència social


65 El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar un pla de rescat de les persones afectades per síndromes de sensibilitat central, derivat de la revisió del model d’atenció a la fibromiàlgia, la fatiga crònica i la síndrome de sensibilitat química múltiple.

66 El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que l’Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) revisi els criteris d’aplicació de la Resolució del 23 de juliol de 2013 de la Secretaria General Tècnica, amb l’objectiu de garantir que es mantenen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat temporal seguits durant els dos primers anys d’aplicació del Conveni de col·laboració amb la Generalitat per al control de la incapacitat temporal durant el període del 2013 al 2016 que es va signar amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada

newer post older post Home