NO a les altes injustificades, SI a un tracte digne de les persones malaltes!
Uneix-te a la Plataforma contra els Abusos de l'ICAM i l'INSS!

Hem de saber

[en castellà]

Conèixer l'ICAM

Feu clic aquí per llegir i descarregar el document sobre les funcions de l'ICAM. Tanmateix convé també conèixer els drets dels pacients (persones usuàries en diuen ells). Aquests drets sembla que s'han modificat darrerament per part de la Sra. Lemonche (punts 4.4 i 4.4), no sabem si a títol personal o prèvia consulta. Per descarregar la versió anterior dels drets cliqueu aquí.Podeu consultar també el procediment i els antecedents del control de la incapacitat laboral, ponència de Miquel Arenas, advocat del Col·lectiu Ronda

Enregistrament de converses

Poden gravar les converses en què som part, sense necessitat d'avís previ, i poden ser acceptades en un judici sempre que no versin sobre la vida personal o familiar de la / les altres persones. No s'han de difondre sota cap circumstància llevat que sigui davant un jutge i adverteixi, en cas de plets, que disposa d'elles. En contraposició, el nostre interlocutor (l'avaluador de l'ICAM en aquest cas) pot adoptar la mateixa mesura: siguem prudents. [Detalls]

Costos de desplaçament Alex Tisminetzky · Col·lectiu Ronda

Normativa en vigor que determina que els desplaçaments a les citacions mèdiques de l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) seran abonades al treballador / a, de forma general en transport públic i, en casos especials, en taxi o ambulància.

Hi ha una norma en vigor, clara i explícita, que determina que els desplaçaments a les citacions mèdiques de l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) seran abonades al treballador / a, de forma general en transport públic i, en casos especials (amb prescripció mèdica ), en taxi o ambulància. Així ho determina de manera literal la "Resolució de 21 d'octubre de 2009, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual es dicten més indicacions per a la Compensació de despeses de transport en els casos d'assistència sanitària derivada de riscos professionals i de compareixences per a la realització d'exàmens o valoracions mèdiques ", que podrà trobar a la mateixa pàgina web de l'INSS. La norma, que afecta tots els organismes de valoració amb funcions de "Tribunal Mèdic" d'Espanya, també és d'aplicació a l'ICAM que realitza aquestes funcions a Catalunya. Per tant, totes les persones citades a revisions mèdiques o avaluacions a l'ICAM tenen dret a l'abonament de les despeses de trasllat, de forma general en transport públic (per tant, amb metro, bus o en tren) i en casos excepcionals en taxi o ambulància, prèvia prescripció mèdica. Malgrat tot, com dèiem, l'existència d'aquesta norma en vigor, l'ICAM no fa cap publicitat ni té a disposició de les persones citades cap formulari perquè puguin sol·licitar aquest abonament. Semblaria, talment, un intent d'evitar l'abonament d'uns imports que estan establerts per llei.

En aquest enllaç podrà accedir a un formulari realitzat per l'àrea de Salut i Treball del Col·lectiu Ronda de SOL·LICITUD D'ABONAMENT DE DESPLAÇAMENTS realitzats a L'INSTITUT CATALÀ D'AVALUACIONS MÈDIQUES (ICAM). S'ha de presentar a qualsevol oficina de l'INSS (no a l'ICAM)

S'ha d'omplir amb les dades personals i la quantia del cost del trajecte.

Cal adjuntar la documentació següent:

- Bitllet o tiquet del viatge

- Fotocòpia del compte corrent on ingressar la quantia

Descarrega el formulari

Home